Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru

 

Historie sboru

18. 2. 2010
Sbor dobrovolných hasičů v Obrubech byl založen léta páně 26.7.1883 . Ale už roku 1882 byla za starosty obce p. Bedřicha Švasty zakoupena ruční tažná stříkačka . Sbor byl založen jako třetí na okrese Soboteckém . Prvními funkcionáři byly starosta a velitel sboru Josef Antoš , místostarosta Josef Oudrnický , podvelitel Josef Štěpánek , jednatel Fišer Heřman , pokladník Jan Antoš , sbormistr Václav Kysela , sbor čítal 20 členu a to 12 zakládajících a 8 přispívajících . Protože sbor po 5 letech trvání nevyvíjel žádné činnosti svolává se 13.9.1888 starosta obce p. Václav Borovička , valnou hromadu na níž jsou zvoleni noví fce. Od toho roku náš sbor stoupal a zase klesal ve své činnosti. Již roku 1891 se členové sboru zůčasnily sjezdu ČESKÉHO HASIČSTVA v PRAZE , kde cvičily , rovněž tak na sjezdu v roce 1895 cvičení se sekyrkami . První hasičský sjezd v Obrubech se konal 13. července 1902 o kterém není více známo , jen že byl půldenní . A bylo provedeno cvičení se sekyrkami a hašení požáru. Roku 1913 se konal v Praze opět sjezd na kterém nemohly naši bratři chybět ujasnilo se jich 8 členů. V následujících 5 letech sbor omezil svou činnost , jelikož začala 1 sv. válka . Poslední valná hromada se konala roku 1914. První valná hromada po válce se konala 6. dubna 1919 v hostinci u Švastů . Od této chvíle má sbor zápisy až do současnosti. Dalším významným rokem je 1924 v matičce Praze se konal ve dnech 27. 6. – 2. 7 . sjezd hasičstva na , kterém bylo 8 občanů naší obce z toho 4 bratři cvičili . V průvodu bylo 5.0000 hasičů . Dále jsme oslavily 40- leté trvání našeho sboru . Na kterém byla předána nově zmotorizovaná stříkačka dle systému Fran . Štěpánka rodáka zdejší obce č.p 74. Který vynikl jako samouk a sestrojil motor , který bylo možno připevnit na hasící vozové stříkačky .Tímto se stal známým po různých končinách ČSR. Ale , největší počin bylo že sbor náš vzešel jako pokrokový a jako 1. na okrese Soboteckém byl založen ŽENSKÝ ODBOR který byl slavnostně představen 13. července t.r . na cvičení v Rovni v počtu 13. členek. V roce 1933 sbor oslavil 50 – leté trvání. 28.května odpoledne se všichni bratři v počtu 200 mužů za zvuku hudby seřadí a dají se na průvod obcí zakončený na zahradě p. Zemánka kde přítomné uvítal starosta obce p. Folprecht načež župní starosta br. František Havlík pronesl slavnostní řeč zdejší rodák . Další slavnostní řečník byl též zdejší rodák župní vzdělatel a náměstek žup. starosty br . Ing. Vít Švandrlík z Markvatic. Další sjezd konán, 25. dubna 1943 , kdy celý sbor nastupuje i se stříkačkou před hostinec br. Holubičky . To sbor slaví 60 – leté trvání. Po tomto výročí zdá se činnost sboru vlivem válečných let ustátá. Neboť až 13.12 1945 se koná členská schůze a 5. ledna 1946 valná hromada. Velkého svátku našeho sboru se stal velký poválečný sjezd roku 1946 přesně 30. června . Kdy , se sjelo do naší obce 40 sborů ze Sobotecka , 8 z Mnichovahradištka a 2 sbory z Mladoboleslavska celkem 600 krojovaných členů hasičstva . Šlo o největší sjezd těsně po válce , za velkých zásobovacích potížích . Sjezd měl krásný výsledek representační pro náš sbor , tak i pro obec ale zároveň i finanční zisk 32.000Kčs. V roce 1947 koupen od p. Františka Prchlíka pozemek ( chalupa ( č.p. 36 pro stavbu has. Zbrojnice. Dne 20.10.1948 konán po celé republice , tedy i u nás Hasičský den . Všichni hasiči skládají po proslovu slib republice a presidentu Klementu Gottwaldovi . Po tomto slibu se mění název z SDH na Požární ochrana to znamená nástup nové generace . Požární ochrana není závislá na členech , ale je podporována i Místním Národním Výborem. V roce 1951 byla přidělena do našeho sboru P. S. 8 , kterou přivezl p.Josef Bílek st. Dále přiděleno nákladní auto Packard . Rok 1953 byl pro náš sbor , také významný byla započata již dávno očekávaná stavba zbrojnice . A za pouhý rok po začátku stavbě byla otevřena a to 13. června 1954 . A předána do veřejného užívání. Tím splněno dávné přání bratrů hasičů. V roce 1955 bylo znovu utvořeno družstvo žen , které obnovili tradici. Roku 1957 byla provedena stavba sušáku hadic přesně 2. června. Roku 1960 obdržel sbor požární auto Mercedes a auto Packard bylo předáno do Horního Bousova. Další sjezd se koná u příležitosti 80 – leté trvání sboru . 7. června 1964 na místním stadionu z kterého máme krátký filmový záznam . Bylo provedeno hašení požáru od prvopočátku až po současnost . Rok 1965 koupen výsuvný žebřík 12 m. jak pro sbor , tak pro veřejnost. V roce 1973 auto Mercedes bylo zlikvidováno a koupeno auto Garant. Roku 1979 jsme obdržely novou stříkačku P .S . 12 z Mladé Boleslavy a v krátké době byla odzkoušená u požáru v Obrubcích u p. Kuky. Rok 1980 vyřazeno pož. vozidlo Garant . Další sjezd v nací obci se konal 22. července 1983 , to slavíme 100 – leté výročí založení. Byla předvedena technika od prvopočátku až po moderní techniku . Z této oslavy máme též krátký film. Rok 1988 byl zrušen okrsek Dolní Bousov a ustanoven hlavní výbor Obruby z obcí co patří pod MNV Obruby. V roce 1990 se mění název z Požární ochrany na starý název Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1992 se koná okrsková soutež na místním stadionu pořádáme náš sbor. Máme krátký záznam na videokazetě . Dále sbor uspořádal několik zájezdů např. Babičino údolí , Přibyslavské hasičské muzeum , Veletrh Brno , Zoo v Praze , do Kbel a letiště Ruzyně atd.… Při sboru byl též založen Dramatický odbor , který každý rok sehrál 1 , 2, nebo i 3 představení. S kterými jezdili i do okolních vesnic potěšit občany. Od 50 – let cvičily ve sboru i děti , žáci a dorost kteří se umisťovali na předních stupních vítězů . Jistě na tom měli svůj podíl i vedoucí mládeže a to : Jiřina Kuková , Božena Kůželová , Zděnka Prokešová , Miluše Žitná , Iva Žitná , Milan Boček a další … O tom že zdejší sbor měl ve svých řadách velice schopné členy svědčí i to že byli voleni do vyšších fce . Byly to p. Josef Bílek ONS velitel okresu a p. Josef Žitný člen OV. V čele sboru bylo 25 starostů , 2 starostky , 20 jednatelů , 22 velitelů . Seznam obětavých fce. Se rozrůstá je štěstí že zdejší sbor měl několik schopných jednatelů , kteří věrně popsaly jednotlivé události ve sboru rok za rokem. Roku 2003 se konají oslavy 120 – let založení sboru . Za krásného počasí byl průvod od hasičské zbrojnice na hřiště za doprovodu dechové hudby . Na hřišti bylo vzpomenuto na historii sboru , předání ocenění zasloužilým členům , ukázka cvičení přítomných has . sboru . Oslava byla velice úspěšná a byla oceněna z OSH pochvalou a předání ocenění za Příkladnou práci. V roce 2004 , jsme dostaly povolení vybudovat v hasičské zbrojnici novou klubovnu pro akce a schůze SDH. Slavnostně byla otevřena 23.10.2004.Celá rekonstrukce byla hrazena z rozpočtu SDH a za přispění místních firem . Přispěli i členové sboru když né materiálně nebo finančně tak brigádně celkem se odpracovalo 476 hodin.